Kultuur ja kunst

Mälumäng “Mäluveski”  iga kolmas kolmapäev  19.00-20.30 (oktoobrist-maini)

***********************************

Rahvatants. Tantsurühmade juhendaja Maarika Tuttelberg

Oru naisrühm N 19.30-21.00

Oru segarühm T 20.00-21.30

***********************************

Kose Huvikooli kunstiosakonna tunnid:

Neljapäeviti kell 13.30-15.00 Algklasside kunstiring, juhendaja Epp Kristel Uibo-Dubbelman

Reedeti kell 14.00-15.30 Disain ja tarbekunst (vabaõpe, 4.-9.kl), juhendaja Margit Mikk

***********************************

Vinyasa jooga

Kolmapäeviti kell 19.00, juhendaja Tiina Savolainen