Jõusaal

Alla 16-aastaseid lapsi ilma juhendaja (treener, õpetaja, lapsevanem) järelvalveta jõusaali iseseisvalt ei lubata.

E, T, K, N 17.00-21.00
P 13.00-16.00
R, L suletud
 

____________________________________________________________

Tasumine toimub vastavalt Kose Vallavalitsuse kinnitatud hinnakirjale

Üksikpilet täiskasvanutele 2€/ tund

Üksikpilet pensionäridele 1€/ tund

Kose valla eelkooliealistele ja kooliealistele lastele tasuta

10 korra pilet täiskasvanud(3 kuu jooksul) 16€

10 korra pilet pensionärid (3 kuu jooksul) 11€

Maksad ülekandega

10 korra Oru jõusaali pilet

Kose vallavalitsus

Konto: EE872200001120132608

16,-

Kirjutad juhatajale : orukulakeskus@kose.ee

Kohapeal saad kätte!

1. Jõusaali kasutamise üldnõuded

 • 1.1. Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke riideid ja vahetusjalatseid NB! keelatud on palja kehaga ja ilma jalatsiteta jõusaalis treenimine ja olemine
 • 1.2. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sisenemine jõusaali keelatud;
 • 1.3. Jõusaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid
 • 1.4. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
 • 1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes;
 • 1.6. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
 • 1.7. Alla 16-aastaseid lapsi ilma juhendaja(treener, õpetaja, lapsevanem) järelvalveta jõusaali iseseisvalt ei lubata.
 • 1.8. Jõusaalis on keelatud olla joobeseisundis ja tarbida alkohoolseid jooke ning narkootilisi aineid

2. Jõusaali inventari kasutamine

 • 2.1. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;
 • 2.2. Kasutaja on kohustatud jagama (eelnevalt viisakas vormis kokku leppima) trenažööre teiste kasutajatega
 • 2.3. Kasutaja on kohustatud mitte ülehindama oma võimeid (valima võimetekohased raskused ja kavad);
 • 2.4. Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;
 • 2.5. Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordimaja teistes ruumidestoimub ainult kokkuleppel juhatajaga;
 • 2.6. Jõusaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
 • 2.7. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt spordimaja administraatorit, hüvitamine lepitakse kokku spordimajaga;
 • 2.8. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
 • 2.8.1. eemaldatakse süüdlane spordimajast;
 • 2.8.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
 • 2.8.3. kasutajakaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
 • 2.8.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordimajaga.